DIN-Rail Ethernet Switches

DIN-Rail Ethernet Switches เป็นอีกหนึ่งรุ่นของอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Industrial Ethernet Switches ของทางบริษัท moxa โดยตัวอุปกรณ์ประเภท Industrial Ethernet Switches นี้จะเป็นอุปกร์เครือข่ายประเภท Switches ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในงานตามอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการ ศักยภาพของตัวอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และ มีเสถียรภาพสูง และยังสามารถรองรับการทำงานที่ต้องการความทนทานสูง , ตัวอุปกรณ์รองรับการติดตั้งได้ทั้ง Indoor และ Outdoor หรือบริเวณในพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่มีระบบ air condition ในการระบายความร้อนหรือแม้แต่ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติ โดยตัวอุปกรณ์อย่าง DIN-Rail Ethernet Switches จะมีให้เลือกแบบ unmanaged Ethernet switch และ managed Ethernet switch อีกทั้งทั้งคู่นั้นจะรองรับได้ทั้ง Gigabit และ fast Ethernet สำหรับการเชื่อมต่อทั้ง copper/fiber ได้


There are no products to list in this category.