EN 50155 / IEC 61850-3 Ethernet Switches

EN50155 Ethernet Switches and IEC 61850-3 Ethernet Switches เป็นอีกหนึ่งรุ่นของอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Industrial Ethernet Switches ของทางบริษัท moxa โดยตัวอุปกรณ์ประเภท Industrial Ethernet Switches นี้จะเป็นอุปกร์เครือข่ายประเภท Switches ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในงานตามอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการ ศักยภาพของตัวอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และ มีเสถียรภาพสูง และยังสามารถรองรับการทำงานที่ต้องการความทนทานสูง , ตัวอุปกรณ์รองรับการติดตั้งได้ทั้ง Indoor และ Outdoor หรือบริเวณในพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่มีระบบ air condition ในากรระบายความร้อนหรือแม้แต่ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติ สำหรับอุปกรณ์อย่าง EN50155 Ethernet Switches and IEC 61850-3 Ethernet Switches นี้จะถูกออกแบบมาให้สามารถต้านทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงตามรางรถไฟได้เป็นอย่างดี ส่วนตัว IEC 61850 นั้นจะเป็น Ethernet switch ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานตามสถานีรถไฟย่อยต่างๆ นั้นเอง

There are no products to list in this category.