Industrial 10Gb Core Switches

Industrial 10Gb Core Switches เป็นรุ่นของอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Industrial Ethernet Switches ของทางบริษัท moxa โดยตัวอุปกรณ์ประเภท Industrial Ethernet Switches นี้จะเป็นอุปกร์เครือข่ายประเภท Switches ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในงานตามอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการ ศักยภาพของตัวอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และ มีเสถียรภาพสูง และยังสามารถรองรับการทำงานที่ต้องการความทนทานสูง , ตัวอุปกรณ์รองรับการติดตั้งได้ทั้ง Indoor และ Outdoor หรือบริเวณในพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่มีระบบ air condition ในากรระบายความร้อนหรือแม้แต่ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีอุณภูมิที่ต่ำกว่าปกติ โดยส่วนมากนั้นตัวอุปกรณ์จะถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยโลหะที่ทนต่อการกระแทก ตัวอุปกรณ์สามารถติดตั้งภายในตู้ controlได้ เพราะตัวอุปกรณ์นั้นมาพร้อมกับขายึดเข้ากับ DIN Rail ที่ใช้ยึดติดตัวอุปกรณ์เข้ากับตัวตู้ control อีกทั้งตัวอุปกรณ์ยังรองรับ Power Supply ได้ในช่วงกว้างเช่น 9-30VDc, 12-48VDc และแน่นอนว่าตัวอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงนั้นจะมาพร้อมกับระบบ ที่รองรับการทำ Redundant Power supply ได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานั้นสามารถมั่นใจได้ว่าระบบสามารถทำงานได้ตลอดเวลา 

There are no products to list in this category.