Industrial Device Servers

Industrial Device Servers เป็นอีกหนึ่งประเภทของอุปกรณ์เครือข่ายของทางบริษัท moxa โดยตัวอุปกรณ์ประเภท Industrial Device Servers นี้ได้ถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งานในธุรกิจขนาดใหญ่ๆ ตามโรงงานอุสาหกรรมต่างๆ เป็นหลัก เพราะตัวอุปกรณ์นั้นจะมามีฟังก์ชั่นการทำงานอย่าง surge protection หรือฟังก์ชั่นป้องกันไฟฟ้ากระชาก ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ทั้ง serial, LAN และ power line หรือสายไฟฟ้า ซึ่งทำให้ตัวอุปกรณ์นั้นเหมาะที่จะนำไปใช้งาน serial-to-Ethernet หรือแปลงสัญญาณ serial ไปยัง Ethernet ที่จำเป็นที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก อย่างงานทางด้านของ น้ำมันและก๊าซ, power automation และงานต่างๆ ที่จำเป็นที่จะต้องให้ตัวอุปกรณ์นั้นทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ 

There are no products to list in this category.