Serial Device Servers

Serial Device Servers เป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งของทางบริษัท moxa โดยอุปกรณ์ประเภท Serial Device Servers นี้จะมีให้เลือกหลายแบบอย่าง Serial Device Servers, Wireless Device Servers, Industrial Device Servers, Terminal Servers นั้นเอง โดยตัวอุปกรณ์ประเภท Serial Device Servers นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่มีจุดเด่นตรงที่ช่วยเพิ่มช่องสัญญาณ Serial Port ของคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการรับ-ส่งสัญญาณแบบ Serial Communicaiton (EIA -232 , EIA-422 , EIA 485) โดยความสามรถจะช่วยให้สามารถส่งสัญญาณผ่านไปยังเครือข่าย Ethernet ได้ ลักษณะของตัวอุปกรณ์เป็นแบบ External Box ทำให้สามารถติดตั้งที่ใดก็ได้ ที่เครือข่าย IP protocol สามารถส่งไปถึง ซึ่งทำให้เหมาะที่จะนำไปใช้ในงานต่างๆ ที่มีปัญหาเรื่องข้อจำกัดต่างๆ อย่าง ระยะทางของสายสัญญาณ และยังรองรับการใช้งาน protocol SSH v2, การใช้งานกับ SNMP management ได้ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในส่วนต่างๆ อย่าง ระบบ Industrial Automation , Instrument ,  การใช้งาน Console Management สำหรับอุปกรณ์ Networking Equipment ต่างๆ เช่น Routers, Switches HUB , Point of sale , Process control , Data Collection, , PABX และ รวมถึง อุปกรณ์ Serial device อื่นๆ อีกมาก 

There are no products to list in this category.